GEOSTIM

Preduzeće “Geostim” iz Beograda je u toku svog dosadašnjeg uspešnog poslovanja na visokom stručnom i tehničkom nivou i u dogovorenim rokovima na teritoriji cele Srbije uspešno realizovalo sve poverene poslove iz oblasti geoloških istraživanja, eksploatacije mineralnih sirovina i izvođenja rudarskih radova po Glavnim rudarskim projektima - kompletan geološko-rudarski inženjering.

Urađeni su mnogi Projekti, Studije i Elaborati, dobijena su Odobrenja za istraživanje, Odobrenja za eksploataciju i Odobrenja za izvođenje radova po projektima i drugih saglasnosti za arhitektonsko-građevinski kamen, kalcijum-karbonatnu sirovinu, tehničko-građevinski kamen, opekarsku sirovinu, keramičku sirovinu, vatrostalnu sirovinu, cementnu sirovinu, zeolite, bentonite, peloide, oniks, kvarc, azbest, borate, talk, so, gips, pirofilite, sepiolite, treset, šljunak i pesak za različite namene...

Preduzeće raspolaže visokostručnim kadrom, sa dugogodišnjim iskustvom i tehničkom opremom za izvođenje geoloških istraživanja, rudarskog projektovanja i izrade Elaborata, Studija i Projekata.

Od tehničke opreme preduzeće “Geostim” poseduje savremene računare, štampače velikog formata, GPS uređaje, seizmometre tipa Vibraloc, bušilice sa opremom za eksploataciono bušenje i ostalu opremu neophodnu za kvalitetno izvršenje poverenih poslova.

Delatnosti

Preduzeće “GEOSTIM” iz Beograda registrovano je za stručne, naučne i tehničke delatnosti, istraživanje, eksploataciju i promet mineralnih sirovina, nabavku i upotrebu eksplozivnih materija za sopstvene i potrebe trećih lica i eksploataciono bušenje.

Pružamo usluge korespodrncije i kompletnog vođenja postupka sa svim institucijama od početka do "odobrenja za izvođenje radova" po glavnom rudarskom projektu.

Saznaj vise
image

O nama i kvalitetu izvršenih usluga najviše govore preduzeća sa kojima sarađujemo duži niz godina.